Nieuwsupdate Flexbranche April

Alle flexinformatie van de maand april beknopt weergegeven.

De nieuwe Arbeidswet

De nieuwe Arbeidswet moet balans tussen flexwerk en vaste contracten herstellen. Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken is die balans namelijk ver te zoeken. De nieuwe Wet moet ervoor zorgen dat werknemers sneller en makkelijker een vast contract krijgen en dat er meer zekerheid ontstaat voor flexwerkers.

Dit wil het kabinet veranderen met de Arbeidswet:
– Ontslag wordt mogelijk met combinatie van acht verschillende ontslaggronden, op dit moment alleen toegestaan op basis van één reden. Ontslagvergoeding wordt dan ook hoger.
– Werkloosheidspremie wordt voor werkgevers goedkoper wanneer werknemer vast contract krijgt in plaats van tijdelijk contract.
– Werknemers krijgen vanaf dag één ontslagvergoeding in plaats van twee jaar.
– Opbouw van ontslagvergoeding wordt lager naarmate iemand langer dan tien jaar in dienst is.
– Kleine werkgevers krijgen compensatie voor ontslagvergoeding als zij hun bedrijf beëindigen wegens ziekte of pensionering.
– Proeftijd verlengd van twee naar vijf maanden.
– Opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd. Werkgevers mogen nu maximaal drie tijdelijke contracten achter elkaar geven in twee jaar tijd. Dit wordt drie jaar.
– Per cao kunnen afspraken worden gemaakt dat de pauze tussen reeks tijdelijke contracten kan worden verkort van zes naar drie maanden.
– Werknemers die via een payrollbedrijf werken, krijgen zelfde loon als werknemers die in vaste dienst werken van opdrachtgever. Pensioenen tellen niet mee.
– Verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten wordt ingeperkt.

Flex duurder

De werkloosheidspremie wordt voor werkgevers goedkoper als ze een vast contract geven in plaats van een tijdelijk dienstverband. Ook payrolling wordt duurder.

Payrollbedrijven moeten zich aan de uitzend-cao houden

De rechter in Amsterdam heeft besloten dat payrollbedrijven zich aan de cao voor de uitzendbranche moeten houden. Deze beslissing wordt binnenkort algemeen bindend verklaard.

Uitzendkrachten draaien 5 procent meer uren

Deze resultaten zijn gemeten in week 5 tot en met 8, ten opzichte van vorige jaar. ABU maakte bekend dat de omzet met 8 procent is gestegen. De industriële sector heeft een stijging van 9 procent gehad in uren en 14 procent hogere omzet. De technische sector groeide 8 procent in uren en 11 procent in omzet. In de administratieve sector was een daling van 3 procent in uren en een omzet afname van 2 procent.

bronnen:
https://www.nu.nl/weekend/5221331/ingrijpend-wordt-nieuwe-arbeidswet.html
https://www.nu.nl/ondernemen/5219657/payrollbedrijven-moeten-zich-uitzend-cao-houden.html?redirect=1
https://www.nu.nl/carriere/5184968/uitzendkrachten-draaien-5-procent-meer-uren.html